fbpx

Sjoerd van de Meerendonk

Directeur

Sjoerd gelooft in het versnellen van duurzame performance verbetering en werkt samen met onze klanten aan superieure kwaliteit en sterke continuïteit als pijlers van hun organisatiestrategie. Dit doet hij op basis van een lange termijn partnership relatie.

Sjoerd helpt organisaties bij het verbeteren van hun prestaties. Dat doet hij door te ondersteunen bij het implementeren, beheren en verbeteren van integrale managementsystemen. ‘Integraal’​ omdat zowel quality, security, privacy als continuity hierbij een belangrijke rol spelen. Daarnaast is Sjoerd gekwalificeerd lead auditor.

Tijdens zijn adviezen hanteert hij een aantal fundamentele principes:

  • Stel de klantketen centraal. Deze keten vormt het bestaansrecht van uw organisatie. Een goed georganiseerde klantketen die echt levert wat is beloofd, zorgt voor meer dan tevreden klanten.
  • Institutionaliseer continue verbetering. In een snel veranderende wereld is het cruciaal voor uw organisatie om wendbaar te zijn en u aan te passen aan veranderende omstandigheden.
  • Hanteer de grondhouding “Iets erbij … alleen als … iets eraf”. Deze houding zorgt voor korte lijnen en een platte wendbare organisaties. Bovendien vermijdt het ‘papieren tijgers’.
  • Dimensioneer en kwantificeer uw organisatie. Een grondige analyse leidt tot een scherpe prioritering en tot slimme effectieve oplossingen. ‘Riskbased’ denken helpt hierbij.
  • Mensen zijn doorslaggevend voor het succes van uw organisatie. Inhoudelijke verbetering, cultuur en competenties gaan hierbij hand-in-hand, versterken elkaar en versnellen de verbetercyclus.
  • Zet ‘analyse’ om naar ‘actie’. Slimme analyses werken alleen als ze in de praktijk worden omgezet naar concrete acties die plan- en projectmatig worden doorgevoerd.

Heeft u het voornemen uw organisatie te verbeteren en te versterken door de implementatie van een managementsysteem? Werkt u al met een managementsysteem maar wilt u dit anders structureren, uitbreiden of optimaliseren? Of bent u van plan uw bestaande gefragmenteerde managementsystemen te integreren tot één lean managementsysteem? Dan gaat Sjoerd graag het gesprek met u aan.