fbpx

Pieter Kloetstra

Managing Consultant

Wat hebben Formule 1 en ISO met elkaar te maken?

Naast het feit dat beide een passie van mij zijn hebben ze nog een overeenkomst, namelijk mensen. Beide onderwerpen zijn gericht op de optimale prestatie van techniek onder soms strikte regelgeving, maar zonder de betrokkenheid van mensen is de kans op succes klein. Voor de Formule 1 kan men zich daar wel wat bij voorstellen maar bij ISO is dat soms minder duidelijk.

Uit mijn ervaring blijkt dat regels of een strategie weinig waard zijn als de medewerkers ze niet omarmen. Ik zie het als uitdaging om medewerkers hierbij te betrekken en het nut en de waarde van hun rol te laten zien, om zo gezamenlijke successen te bereiken. Een voorwaarde voor een succesvolle ISO- en ISAE-implementatie is mensen er niet onnodig mee te vermoeien. Ondersteunend hiervoor is het gebruik van SmartManSys, wat een eigen ontwikkelde software is om snel en gemakkelijk ISO- en ISAE-projecten af te ronden.

Mijn kracht ligt bij het meedenken met de medewerkers en gaandeweg een norm te implementeren zonder het altijd over de regels te hebben. Als iemand dan later roept “Pieter, dat jij van zulke droge en saaie stof toch iets leuks hebt weten te maken”, dan is voor mij het project geslaagd!

Het doel en de koers met een organisatie bepalen en vervolgens de uitdaging krijgen om deze daadwerkelijk te realiseren vind ik geweldig. Het idee zelf is vaak zo geboren maar het vertalen naar een goed plan en de uitvoering is waar het interessant wordt. De master Strategic Management heeft mij geholpen deze vaardigheden verder te ontwikkelen. Het zijn de onderzoeken bij respectievelijk een zorginstelling en een betonrecycler die mij hebben laten zien dat het vertalen naar de medewerkers vaak de echte klus is. Dat is ook wat ik zo leuk vind aan mijn werk.

Mijn voorliefde voor klussen, mensen om mij heen en de Formule 1 laten zien dat dit privé ook niet anders is.