fbpx

nulmeting; de eerste stap richting een  managementsysteem

waarom een nulmeting

Waar staat uw organisatie nu? De eerste – belangrijke – stap van de implementatie van een managementsysteem, is een nulmeting.  Zie het als een routeboek om te bepalen wat er nodig is om informatiebeveiliging, privacy en kwaliteit binnen uw organisatie goed en duurzaam te (re)organiseren. Een ISO-, NEN- of ISAE-standaard is daarbij het referentiekader. Uw organisatie het uitgangspunt.

De nulmeting geeft een scherp beeld van wat al goed georganiseerd is en van wat er nog moet gebeuren. Dit levert een duidelijk actieplan op, inclusief de benodigde inzet, rolverdeling, tijd en middelen. Kortom; met een nulmeting spaart u tijd, energie en geld uit.

Nulmeting

Wat levert het op

Ook voor organisaties die nog geen managementsysteem hebben, is een nulmeting is ook een goed instrument. Het actieplan geeft de juiste handvaten om als organisatie zelf de eerste stappen te zetten richting een goede organisatie van informatiebeveiliging, privacy en kwaliteit.

Wat levert een nulmeting op:

 • Overzicht; verschillen tussen de praktijk (uw organisatie) en de normeisen.
 • Grip; de risico’s waar de organisatie mee te maken heeft 
 • Inzicht; prioritering en verbetermaatregelen om te voldoen aan de normeisen
 • Tijd & focus; fasering, rolverdeling en capaciteitsbeslag van de implementatie.

inhoud van de nulmeting

Welke onderdelen zitten er in een nulmeting:

 • Vaststellen scope van het managementsysteem (wat uit de norm is van toepassing)
 • Opstellen processchema (Informatie-Proces-Proceseigenaar-Assets)
 • Vaststellen functies en rollen in de organisatie in relatie tot de norm
 • Vaststellen kritieke stakeholders en context
 • Bepalen gaps tussen bestaande maatregelen en normeisen
 • Vaststellen benodigde capaciteit en rolverdeling voor de implementatie
 • Opstellen van het implementatieplan.

De focus tijdens een nulmeting ligt bij het ophalen van informatie uit de organisatie. Zo beginnen we met het analyseren van de verschillende documenten. Deze informatie verrijken we met (persoonlijke) interviews. Daarna volgen ook interviews met alle proceseigenaren van de primaire en ondersteunende processen. Van marketing tot inkoop, HR, IT en wat daar verder – voor uw organisatie van toepassing – nog tussen zit.

Samenwerking en transparantie maken de nulmeting tot een succes. Het beschikking stellen van bestaande documentatie en betrokken medewerkers interviewen zijn hier goede voorbeelden van.  Op basis van deze documentatie én interviews, gaan we ook wat dieper in op aantal zaken binnen specifiek uw organisatie. Dit verwerken we samen met u in een eindrapport en een actieplan.

Nulmeting

de kosten van een nulmeting

Drie werkdagen hanteren we als gemiddelde tijd die een nulmeting in beslag neemt. Bijvoorbeeld voor de proceseigenaren, is gemiddeld twee uur nodig voor het interview en vragen achteraf. De bandbreedte van een nulmeting is twee tot tien dagen. Het exact aantal dagen wordt in overleg met u vastgesteld en hangt samen met bijvoorbeeld het aantal normen, de omvang en complexiteit van de organisatie.

 • 2 dagen – organisatie van 5 tot 10 medewerkers, een norm.
 • 4 dagen – organisatie van 10 tot 50 medewerkers, een norm.
 • (tot) 10 dagen – organisatie met veel processen en/of implementatie meerdere normen.

De investering in een nulmeting komt daarmee op een bedrag tussen de €2.500 en € 12.500 euro. 

Investering

MEER INFORMATIE?

Laat uw gegevens achter dan bellen we u binnen één werkdag terug